Eric Ruijssenaars studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden met als specialisatie de geschiedenis van Rusland en Nederland en daarbij vakken als archivistiek, 16e- en 17e- eeuwse schrift en Egyptologie. In die tijd is hij in Egypte ook reisleider geweest. Hij studeerde af op het archief van de 18e eeuwse Amsterdamse koopman David Leeuw en diens handel met Rusland. Latere onderzoeken behelsden ondermeer de geschiedenis van een 17e eeuws schilderij en een 19e eeuwse vestiging in België van een Engels bedrijf.

In 1993 werd hem de Brontë Society Centenary Scholarship Award toegekend voor zijn onderzoek naar het Brussel van de Brontës, hetgeen in 2001 resulteerde in de publicatie van Charlotte Brontë's Promised Land. The Pensionnat Heger and Other Brontë Places in Brussels. In 2003 volgde The Pensionnat Revisited. More Light Shed on the Brussels of the Brontës.

Na in 1998-9 bij Historisch Bureau Verhoog & Warmerdam in Noordwijk, gespecialiseerd in bedrijfsgeschiedenissen, te hebben gewerkt deed Eric in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar aspecten van de Tweede Wereldoorlog, bij het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis en bij de Stichting Maror die zich bezighield met de joodse oorlogsgetroffenen. Voor Maror werd menig archief en bibliotheek bezocht en was er veel contact met andere archieven en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland, onder andere voor genealogisch onderzoek.

Eric heeft ook een vertaaldiploma Engels-Nederlands, ruime ervaring op het gebied van schrijven en redigeren van teksten en doet momenteel in zijn vrije tijd vrijwilligerswerk voor de Oudheidkamer Leiderdorp.