Het is normaal gesproken een eenvoudige opdracht voor u bijvoorbeeld een gezinskaart van uw overgrootvader in een Nederlands archief te vinden. Andere onderzoeken zijn minder eenduidig. Ook kost het opzoeken van zo'n gezinskaart niet veel tijd. Bij andere vragen kan men weer stapels documenten moeten doornemen om tot een antwoord te komen.

In moeilijkere gevallen doen wij doorgaans eerst een kort inventariserend onderzoek van enkele uren. Daarin bekijken we ondermeer waar wij moeten gaan zoeken en inventariseren de waarschijnlijkheid dat er iets gevonden zal worden. Daarna kan in overleg met u besloten worden tot het doen van verder afgebakend en omlijnd onderzoek.

Dit vervolgonderzoek kan ook weer eenduidig zijn, of niet. Natuurlijk wordt eerst gezocht in die bronnen die de meeste kans op resultaat beloven. En dan in documenten die iets minder kans geven, of meer tijd kosten. Enzovoort, natuurlijk al naar gelang uw wensen.

Soms moet men zich er na enige dagen bij neer leggen dat een antwoord niet te vinden is (dit zal steeds meer het geval zijn naarmate men verder terug gaat in de tijd). Als de voor de hand liggende archieven geen resultaat hebben geboden kan een onderzoek steeds meer gaan lijken op het zoeken naar een speld in een hooiberg, waarbij men niet eens weet of die speld er wel in zit. Daarom zal met u altijd in nauw overleg de strategie over de te volgen paden worden besproken. Daarbij kunnen dan afspraken worden gemaakt over het doen van (vervolg)onderzoek.